Bläddra

Patientsäkerhetslagen : en kommentar

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Patientsäkerhetslagen : en kommentar

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. En god vård förutsätter bl.a. att vårdgivaren tillsammans med personalen strävar efter att förebygga vårdskador för att uppnå en hög patientsäkerhet. De grundläggande bestämmelserna om patientsäkerhet finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

I Patientsäkerhetslagen. En kommentar beskrivs och kommenteras bakgrunden och motiven till bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Ett stort antal rättsfall redovisas för att belysa viktiga rättsfrågor och tillämpningen av lagen.

Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med patientsäkerhetsfrågor i hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjuksköterskor och jurister, liksom till utbildningar för sådana yrken.

Första upplagan är skriven av Lars-Åke Johnsson. Från och med denna upplaga ansvarar Ebba Sverne Arvill och Anders Printz för innehållet. De har tillsammans även gett ut Hälso- och sjukvårdslagen och Patientens rätt och vårdens ansvar.