Bläddra

Pedagogens tysta kunskap : enligt RUS-modellen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Pedagogens tysta kunskap : enligt RUS-modellen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Relationsutvecklingsschemat är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. Fokus ligger på hur barnen använder sitt språk och på att stärka deras relation till pedagogerna, miljön och de andra barnen. Den här boken är skriven utifrån frågor och diskussioner som har uppstått i samband med författarnas föreläsningar kring RUS-modellen. Läsaren får följa pedagogernas arbete på den fiktiva förskolan Kullerbyttan. Författarna ger tydliga exempel på hur pedagogerna bemöter barn, föräldrar och kollegor samt hur arbetet kan kopplas till förskolans styrdokument. Exemplen beskriver typiska utmaningar som pedagoger möter dagligen i förskolans verksamhet. Författarna vill stimulera pedagogerna till reflektioner och samtal kring det egna förhållningssättet, förskolans uppdrag och val av metoder för att skapa en likvärdig förskola. Observationer och ständiga samtal i arbetslaget ökar förutsättningarna för att utveckla en samsyn vilket är viktigt för att förskolan ska leva upp till sitt uppdrag. I slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor som stöd för pedagogernas reflekterande kring sin yrkesroll och verksamhet. Boken vänder sig framförallt till verksamma vid förskolan men även till studenter på olika nivåer.