Bläddra

Pedagogikens idéhistoria – Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Pedagogikens idéhistoria – Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Anders Burman är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Pedagogikens idéhistoria Uppfostringsidéer och bildningsideal under 25OO år Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­­idéerna och bildningsidealen från antikens Grekland till vår egen samtid. Även om svaren har varierat genom historien är det i hög grad samma frågor – om synen på barn, utbildning, kunskap och lärande – som diskuteras i dag som på Platons och Aristoteles tid. När vi försöker hantera utmaningarna i dagens förskola och skola liksom inom högre utbildning, är pedagogikhistorien en guldgruva där det finns mycket att hämta. Boken diskuterar uppfostringsteorier och bildningsideal mot bakgrund av den samhälleliga och intellektuella utvecklingen i stort. Den är därför inte bara en skildring av pedagogikens historia utan också en redogörelse för den västerländska idéhistorien. Pedagogikens idéhistoria vänder sig främst till studenter på olika lärarutbildningar och pedagogikhistoriska kurser, men läses med fördel även av personer som arbetar inom skola och utbildning eller bara är allmänt intresserade av hur synen på barn, uppfostran och bildning har förändrats genom historien. En digital version av boken finns på bokens webbplats. Instruktioner för hur du kommer åt den finns på omslagets insida. ” Sammantaget har Anders Burman skrivit en lättläst, välbalanserad och användbar Pedagogikens historia.” Sven-Eric Liedman, professor emeritus ” En mycket intressant och välskriven bok som jag hoppas når en pedagogiskt intresserad läsekrets och får ett stort utrymme inte minst inom lärarutbildning.” Ulf P Lundgren Andra upplagan, professor emeritus