Bläddra

Pedagogisk översättning : om utvecklingen av metoden ”Pedagogisk översättning av WISC-test”

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pedagogisk översättning : om utvecklingen av metoden ”Pedagogisk översättning av WISC-test”

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Jordnära handledning i konsten att omsätta WISC-test till pedagogisk handling. Läraren har en svår elev. Eleven ägnas många timmars funderingar. Är eleven begåvad men lat eller en ”plugghäst” utan större begåvning? Är eleven…? Kort sagt: Eleven är pedagogiskt svår att förstå sig på, trots att läraren kan ha flera års erfarenhet av olika elever med ovanliga inlärningsvägar. Kan då ett psykologiskt test tillföra något av värde? Lärarens samlade erfarenheter om eleven möter skolpsykologens information om testresultatet. Kan det abstrakta testresultatet överföras till praktisk pedagogik för läraren och elevens övriga lärare? Boken handlar om vardagliga begrepp och praktisk pedagogik. Boken handlar om pedagogisk översättning av elevers WISC-resultat. Boken behandlar WISC-III och ett kompletterande häfte behandlar WISC-IV och erfarenheter kring båda testens användning för Pedagogisk översättning.