Bläddra

av: Danu Morrigan

Kategorier: Alternativa terapier, healing och hälsa Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Känner du dig ofta sårad och upprörd efter att ha varit i kontakt med din mamma? Är det som om du blir ”någon annan” i hennes närhet? Verkar hon distansera sig från dig när du har medgång i livet medan hon blir upprymd när du har motgång? Kritiserar hon dig ständigt eller är hon oftast artig och trevlig men kan…
Köp här

Isbn: 9789198053456

Utgivningsår: 20151123

Utgivare: Egia förlag

Mediatyp: BB

av: David H. Barlow, Shannon Sauer-Zavala, Todd J. Farchione, Heather K. Ellard, Jacqueline R. Bullis, Kate H. Bentley, Hannah T. Boettcher, Clair Cassiello-Robbins

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Upplever du starka, obehagliga känslor som hindrar dig från att leva så som du vill? Ångest, rädsla och nedstämdhet förekommer ofta tillsammans och kan begränsa din tillvaro. Forskning visar att behandlingsprogrammet i den här boken, Unified protocol, kan hjälpa dig oavsett om du lider av depression, något…
Köp här

Isbn: 9789127826779

Utgivningsår: 20200418

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Margareta Lycken

Kategorier: Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Boken beskriver på ett enkelt och överskådligt sätt det specifika för var och en av 16 personlighetstyper. Texten varvas med illustrationer som förstärker och förtydligar. Boken lämpar sig utmärkt som en introduktion till MBTI. Många kan ha glädje av innehållet. Den enskilde som vill få perspektiv på sitt eget och…
Köp här

Isbn: 9789163166402

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Summarum

Mediatyp: BC

av: David H. Barlow, Todd J. Farchione, Shannon Sauer-Zavala, Heather Murray Latin, Kristen K. Ellard, Jacqueline R. Bullis, Kate H. Bentley, Hannah T. Boettcher, Clair Cassiello-Robbins

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Många psykiatriska diagnoser överlappar varandra vad gäller uppkomst samt sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. Unified protocol är en banbrytande behandling med KBT som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd, istället för det diagnosspecifika. Behandlingsprogrammet har gott stöd för de flesta…
Köp här

Isbn: 9789127826786

Utgivningsår: 20200418

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Bertil Mårdberg, Leif Carlstedt

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Hur vet man att ett test fungerar? Hur vet man att testet mäter tillräckligt noggrant och inte är alltför beroende av dagsformen hos den som testas? Hur vet man att testet verkligen mäter den egenskap man vill mäta hos den testade och att det hjälper till att få rätt person på rätt plats vid rekrytering eller vid…
Köp här

Isbn: 9789144075334

Utgivningsår: 20190102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
En uppskattad grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar kommer nu i en andra, reviderad utgåva. Författarna förklarar när det kan vara aktuellt att testa, går igenom relevant psykometri samt hur man väljer testmetod. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest,…
Köp här

Isbn: 9789127823846

Utgivningsår: 20210421

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Magnus Ringborg

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan jag få ordning på ett familjesamtal, där alla pratar i mun på varandra? Eller tvärtom, när ingen verkar vilja ha lust att prata? Hur får jag till ett familjesamtal så att alla inbjudna verkligen känner att det var värt mödan att ta sig hit? Förändrande familjesamtal beskriver en samtalsmetod där man steg för…
Köp här

Isbn: 9789144113258

Utgivningsår: 20200519

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Söderfjäll

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap Självhjälp och praktiska råd
Denna reflektionsbok är ämnad för dig som önskar utveckla ditt positiva psykologiska kapital i form av hopp, självförtroende, resiliens och optimism. Den innehåller olika typer av uppgifter där du får möjlighet att reflektera kring ditt eget sätt att tänka och agera och jobba med att utveckla aspekter av detta.…
Köp här

Isbn: 9789180209106

Utgivningsår: 20220118

Utgivare: Evidensum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar…
Köp här

Isbn: 9789144114385

Utgivningsår: 20161129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Hesser, Gerhard Andersson

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Psykologisk metod Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Givet den mängd forskning som produceras årligen har behovet av ordentliga genomgångar av forskningslitteratur aldrig varit större. Systematiska litteratur­översikter och metaanalyser är värdefulla verktyg för att kunna summera forskningen inom ett område på ett tillförlitligt sätt. Under de senaste 10 till 15 åren har…
Köp här

Isbn: 9789144110158

Utgivningsår: 20151104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kent Meissner

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Jordnära handledning i konsten att omsätta WISC-test till pedagogisk handling. Läraren har en svår elev. Eleven ägnas många timmars funderingar. Är eleven begåvad men lat eller en ”plugghäst” utan större begåvning? Är eleven…? Kort sagt: Eleven är pedagogiskt svår att förstå sig på, trots att läraren kan ha flera års…
Köp här

Isbn: 9789197558426

Utgivningsår: 20070815

Utgivare: Fundo Förlag

Mediatyp: BC

av: Markus Becker

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Innehåller 115 olika påståenden att ta ställning till. Hjälper dig att få syn på dina dolda mönster. Enneagrammets 9 typer beskriver de mönster vi intuitivt känner igen hos oss själva och andra. För att utvecklas behöver vi bli medvetna om våra mönster. Det handlar inte om att låsa fast någon vid en enkel…
Köp här

Isbn: 9789197354202

Utgivningsår: 20120423

Utgivare: Bokförlaget Mynta

Mediatyp: BZ

av: Gunilla Guvå, Ingrid Hylander

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Yrkesverksamma inom organisationer som arbetar med människor hamnar ibland i professionella dilemman. Psykologisk fallkonsultation handlar om att ge psykologisk kunskap till personal så att de kan hjälpa klienter inom de givna ramar som en organisation har. Boken beskriver hur metoden har utvecklats sedan den…
Köp här

Isbn: 9789144136042

Utgivningsår: 20220310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christine Hofvendahl

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunikation och samtalsmetodik för kvinnojourskvinnor Avsikten med detta kompendium är att ge en praxiscentrerad introduktion till samtalsteknik eller som vi hellre vill kalla det samtalskonst.
Köp här

Isbn: 9789187817632

Utgivningsår: 20140702

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Merve Emre

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Psykologiska tester Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det som gör dig, till dig? Under 1920-talet försökte Katherine Briggs och Isabel Briggs Myers, mor och dotter, att svara på den frågan. De var uttråkade hemmafruar och amatör-psykoanalytiker, som ville tillgängliggöra Carl Jungs doktrin om arketyper. Resultatet blev ett personlighetstest. Deras teori plockades…
Köp här

Isbn: 9789188589507

Utgivningsår: 20190930

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Staffan Hultgren

Kategorier: Psykologi Psykologisk metod Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera? Kort sagt: vad vi samtalar om, egentligen.Läs merSamtalet är en del av vardagen som alla ständigt deltar i och som vi ofta tar för givet och självklart. Alla har därför gedigna erfarenheter av både goda och…
Köp här

Isbn: 9789147105212

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC