Bläddra

Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik

Kategorier: Fonetik, fonologi Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik

Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik

Kategorier: Fonetik, fonologi Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljud­segment till enskilda ord och prosodiska element, att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan uttal och stavning. För att nå bästa tänkbara resultat för sina individuella uttalsmål behöver inläraren ofta professionell handledning och explicit undervisning.


Perspektiv på svenskt uttal är en handbok som ger lärare råd och vägledning i uttalsundervisningen. I den första delen 
beskriver författarna svenskans fonetik och fonologi utifrån ett andraspråksperspektiv med fokus på uttal och uttalsunder­visning. I den andra delen samlas fonologiska beskrivningar av 13 olika modersmål jämte brytningsanalyser, som belyser de olika fenomen som påverkar inlärarens uttal i svenska. 


Boken vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk.