Bläddra

Perspektiv på svenskt uttal – Fonologi, brytning och didaktik

Kategorier: Språk och lingvistik

Perspektiv på svenskt uttal – Fonologi, brytning och didaktik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljudsegment till enskilda ord och prosodiska element, att få grepp om olika uttalsvarianter och förstå relationen mellan uttal och stavning. För att nå bästa tänkbara resultat för sina individuella uttalsmål behöver inläraren ofta professionell handledning och explicit undervisning. Perspektiv på svenskt uttal är en handbok som ger lärare råd och vägledning i uttalsundervisningen. I den första delen beskriver författarna svenskans fonetik och fonologi utifrån ett andraspråksperspektiv med fokus på uttal och uttalsundervisning. I den andra delen samlas fonologiska beskrivningar av 13 olika modersmål jämte brytningsanalyser, som belyser de olika fenomen som påverkar inlärarens uttal i svenska. I denna andra upplaga av boken har mindre justeringar gjorts. Boken vänder sig främst till lärarstudenter och verksamma lärare inom sfi och svenska som andraspråk.