Bläddra

Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här

Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här
Hjärtsjukdomar utgör en betydande del av det internmedicinska sjukdomspanoramat och är en vanlig orsak till såväl arbetsoförmåga som till förtida död. Stora resurser investeras för att kontinuerligt förbättra omhändertagandet av hjärtpatienter såväl för att minska dödlighet och sjuklighet som för att öka livskvaliteten. Den kardiologiska vardagen är i ständig förändring. Nya möjligheter att diagnostisera och behandla hjärtsjukdomar presenteras ständigt. Boken har åter igen uppdaterats med de nyheter vi anser relevanta ur en klinikers perspektiv. Boken belyser hjärtsjukdomar hos vuxna, där sjukdomsbild och terapi beskrivs mot en patofysiologisk bakgrund. Boken fungerar både som kurslitteratur och som hjälp i det dagliga arbetet med kardiologiska patienter. Den vänder sig till läkarstuderande, till blivande och färdiga specialister i kardiologi, intern- och allmänmedicin samt till annan sjukvårdspersonal, exempelvis sjuksköterskor.