Bläddra
Köp här

Isbn: 9789197880664

Utgivningsår: 20100923

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu

Mediatyp: BC

av: Ulf Dahlström, Fredrik Nyström, Lena Jonasson

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial,…
Köp här

Isbn: 9789147093182

Utgivningsår: 20100604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
EKG-boken är en praktisk handbok för tolkning av EKG. Den omfattar basal EKG-fysiologi, arytmier, retledningshinder, kranskärlssjukdom, pacemaker och pediatriskt EKG. Varje avsnitt innehåller typiska patientfall som illustreras av både EKG-registreringar och hjärtats elektrofysiologi. Med boken följer även en…
Köp här

Isbn: 9789147103201

Utgivningsår: 20100209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Manning

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Självbiografi: allmänt
“Jag är en ultralöpare (distanser längre än maraton), som har sprungit 43 ultror och maror och kört 3 Ironman. 2010 fick jag nys om ett ultralopp i Death Valley i USA, som sägs vara ett av världens tuffaste lopp. Att få starta i Badwater Ultramarathon har blivit min stora dröm. Den 11 maj 2012, när jag var igång…
Köp här

Isbn: 9789187481222

Utgivningsår: 20140926

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Allvarliga arytmier som förmaksflimmer och kammararytmier utgör en betydande del av de hjärtsjukdomar som ofta kräver omfattande utredning och behandling. För många patienter innebär det en kraftigt ökad risk för stroke, hjärtsvikt och plötslig död. Den första upplagan av Arytmier – mekanismer, utredning och…
Köp här

Isbn: 9789144121895

Utgivningsår: 20190702

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Allvarliga arytmier som förmaksflimmer och kammararytmier utgör en betydande del av de hjärtsjukdomar som ofta kräver omfattande utredning och behandling. För många patienter innebär det en kraftigt ökad risk för stroke, hjärtsvikt och plötslig död. Hittills har en svensk lärobok saknats som beskriver arytmiers…
Köp här

Isbn: 9789144095349

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Hjärt- och kärlsjukdomar Idrottsmedicin och idrottsskador Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Boken Idrott och hjärtat beskriver de positiva effekterna av träning och fysisk aktivitet men tar också upp risker förenade med högintensiv aktivitet. Boken ger en god inblick i de grundläggande förändringarna i hjärtats arbete vid träning, på motions- och elitnivå.
 Idrott och hjärtat är uppbyggd i tre delar: ”Det…
Köp här

Isbn: 9789144096186

Utgivningsår: 20160719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sverker Jern

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Fickhandboken ger dig snabbt och enkelt en illustration av alla viktiga EKG-diagnoser. Handboken är framtagen för att underlätta EKG-tolkning i akuta situationer. Formatet är anpassat så att man kan bära den i rock- eller byxfickan.
Köp här

Isbn: 9789163366673

Utgivningsår: 20111021

Utgivare: Sverker Jern Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Sverker Jern

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Sverker Jerns klassiska lärobok “Klinisk EKG-diagnostik 2.0” kommer nu i en omarbetad upplaga. Interaktiva programmet “Träna EKG-diagnostik” medföljer, som är ett unikt inlärningsprogram för mängdträning av tolkning av ett stort antal autentiska EKG. Boken har samma pedagogiska upplägg som…
Köp här

Isbn: 9789163395857

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Sverker Jern Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Dahlström, Lena Jonasson, Fredrik Nyström (red.)

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial,…
Köp här

Isbn: 9789147093854

Utgivningsår: 20100608

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Bokens redaktörer: Katarina Hedin, docent och specialist i allmänmedicin, forskningsledare vid Futurum, Region Jönköpings län. Magnus Löndahl, docent, överläkare och sektionschef på Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus. Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I…
Köp här

Isbn: 9789144126876

Utgivningsår: 20200303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jerker Persson, Martin Stagmo

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Hjärtsjukdomar utgör en betydande del av det internmedicinska sjukdomspanoramat och är en vanlig orsak till såväl arbetsoförmåga som till förtida död. Stora resurser investeras för att kontinuerligt förbättra omhändertagandet av hjärtpatienter såväl för att minska dödlighet och sjuklighet som för att öka…
Köp här

Isbn: 9789144117294

Utgivningsår: 20171114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Git Örnros

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Hösten 2012 fick min mamma en stroke. På nära håll har jag följt hennes kamp för att komma tillbaka. I den här boken har jag ur mitt perspektiv försökt att återge den tiden som har inneburit både glädje, sorg, framsteg, träning, tankar och mirakel. Jag bjuder in läsaren i mina privata tankar och känslor om hur jag som…
Köp här

Isbn: 9789175651064

Utgivningsår: 20140717

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Mona Schlyter

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
A longitudinal study with 400 patients diagnosed with myocardial infarction (MI) was conducted at the Cardiology department at Malmö University hospital in Sweden, between 2002 and 2005. The aim of the project was to identify personality and psychosocial factors, influencing patients’ actions and the prognoses after…
Köp här

Isbn: 9789171046666

Utgivningsår: 20160129

Utgivare: Malmö Högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197964319

Utgivningsår: 20121015

Utgivare: Gabor-Perski Bokförlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144034560

Utgivningsår: 20050124

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
När den första upplagan av denna bok utkom 2003 var det den första nordiska läroboken om kvinnlig hjärtsjukdom. Sedan dess har väldig mycket hänt inom detta område. Bland annat har dödsfallen för hjärt-kärlsjukdom minskat betydligt i Sverige även för kvinnor. I de nya riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer har…
Köp här

Isbn: 9789144067551

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Jan Axelson

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Jan Axelson Född 1953. Han är docent i kirurgi vid Lunds Universitet. Han arbetade som kirurg under 25 år. Under en jour i november 2003 fick han en vanligtvis dödlig hjärnblödning. Detta är hans berättelse och om hur det var före sjukdomen och hur det blev för honom och hans familj efter stroken.
Köp här

Isbn: 9789187669804

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hjärtsvikt är en mycket vanlig diagnos på landets akutmottagningar och bortåt hälften av alla akuta inläggningar på sjukhus utgörs av patienter med hjärtsvikt. Ett stort behov av ökad kunskap om diagnostik och omhändertagande vid hjärtsvikt föreligger. Ett flertal nya behandlingsstrategier och tekniker har förbättrat…
Köp här

Isbn: 9789144069845

Utgivningsår: 20140612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Ratz Endler, Martin Ratz

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Känner du någon som drabbats av en hjärtinfarkt? Då är du inte ensam. Det är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och ungefär var tjugonde minut drabbas någon i vårt land av en akut hjärtinfarkt. Vad många inte vet är att man kan minska risken att drabbas genom att förändra sitt sätt att leva. Bröderna Jakob Ratz…
Köp här

Isbn: 9789178870219

Utgivningsår: 20200310

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BC

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Sedan förra upplagan har medelöverlevnaden ökat och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar minskat för både män och kvinnor, dock något mindre uttalat för kvinnor. Även om vår medvetenhet om betydelsen av kön vid hjärtsjukdom har ökat återstår många kunskapsluckor. Denna bok syftar till att uppdatera om det senaste…
Köp här

Isbn: 9789144116693

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Beyer

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Vi kan förebygga minst 80 procent av alla hjärt-kärlsjukdomar och våra levnadsvanor är avgörande. Levnadsvanor som förebygger hjärt-kärlsjukdom har visat enastående resultat och hälsovetare Henrik Beyer presenterar konkreta livsstilsråd för vardagen. Genom att följa dessa vetenskapligt baserade råd kan man öka…
Köp här

Isbn: 9789174635393

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC