Bläddra

Pippi mellan världar

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Pippi mellan världar

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Pippi utmanar vuxenvärldens frasfyllda och konventionella retorik, inte bara genom hur hon uttrycker sig utan också hur hon ser ut. Med exempel hämtade ur svenska och tyska utgåvor visar Lisa Källström i Pippi mellan världar hur bokillustrationer och pärmbilder framhäver det normbrytande hos Pippi Långstrump, som när denna sträcker benen över ett matbord eller balanserar på händerna. Samtidigt är det också möjligt att se hur Pippi har tuktats för att passa en svensk respektive tysk barnboksmarknads krav på en flickbarnshjälte. Avhandlingen pläderar för en tolkning av retorik som en kommunikationsteori om det kreativa och fartfyllda mötet mellan blick och bild i en uppmaning att vända på perspektiven och skifta blickfokus.