Bläddra

Piratresan Matteträning Klockan 10-pack

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Piratresan Matteträning Klockan 10-pack

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Ett enda stort äventyr!
Matteträning som kan bli till ett enda stort äventyr. I Piratresans Matteträning ingår häften som ger eleverna möjlighet att träna enskilda moment i matematik. Matteträningshäftena är nivåanpassade så att de med mörkare färgton är de lättaste. Häftena är på 16 sidor i A5-format och innehåller facit.

Läs mer
Matteträningshäften
Sifferträning: Träna sifferskrivning.
Taluppfattning: Eleverna arbetar med antalsuppfattning inom talområdet 0-20.
Addition skolår 1: Eleverna tränar addition inom talområdena 0-10, 0-20 och 0-100 utan tiotalsövergång.
Subtraktion skolår 1: Eleverna tränar subtraktion inom talområdena 0-10, 0-20 och 0-100 utan tiotalsövergång.
Addition och subtraktion skolår 2: Addition och Subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång.
Klockan: Tar upp hel och halv timme respektive kvartar och minuter.
Geometri: Ett häfte som tar upp våra vanligaste geometriska figurer.
Räknekort
Räknekort för träning av de fyra räknesätten.
Diagnoshäfte Tabeller
Elevernas tabellkunskaper i de fyra räknesätten testas med hjälp av systematiskt upplagda diagnoser. Längst ner på varje sida finns utrymme för elevens egen reflektion.
Problemlösning med läsförståelse, läs mer under rubriken Piratresan Lästräning.