Bläddra

Placera rätt – Handboken för dina värdepapper

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Placera rätt – Handboken för dina värdepapper

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Intresset för att placera pengar i värdepapper har ökat mycket under senare år, liksom antalet placeringsalternativ. Utvecklingen beror på att det varit betydligt mer lönsamt att placera sitt sparkapital i värdepapper jämfört med traditionellt banksparande.
En handbok för bankpersonal och sparare/placerare som vill öka sin kunskap på området. Denna andra upplaga är avsevärt omarbetad och uppdaterad.

Läs mer
Intresset för att placera pengar i värdepapper har ökat påtagligt under senare år, liksom antalet placeringsalternativ. Denna utveckling beror på att det varit betydligt mer lönsamt att placera sitt sparkapital i värdepapper jämfört med traditionellt banksparande.
För att göra bra placeringar krävs, förutom intresse och lite tur, kunskap om hur man tolkar ekonomisk information och gör avvägningen mellan avkastning och risk.

Placera rätt är en grundläggande handbok som behandlar olika former av sparande i värdepapper. Den tar bl a upp
• den svenska och internationella kapitalmarknaden
• aktier (bl a aktievärdering och analysmodeller för aktier)
• obligationer (bl a risker och möjligheter med privatobligationer)
• optioner och terminer
• fonder
• placeringsstrategier (bl a avkastningens betydelse, risker och portföljsvalsmetoder).

Placera rätt är handboken för sparare/placerare och bankpersonal som vill öka sin kunskap på området. Den fungerar även utmärkt som läromedel i studiecirklar. Denna andra upplaga är avsevärt omarbetad och uppdaterad.

Om författarna
Per-Erik Håkansson är chef för Hagströmer & Qvibergs fondkommissions kapitalförvaltning i Göteborg. Han har mångårig svensk och internationell erfarenhet som kapitalförvaltare och aktiemäklare.
Lennart Lundquist arbetar med affärsutveckling inom Danske Bank Sverige med inriktning på rådgivning och placering. Han har i många år arbetat som placeringsrådgivare och kapitalförvaltare.
Urban Rydin är chef för Skattebyrån inom LRF Konsult, Sveriges största redovisningsbyrå. Han är Skattechef vid Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Jan Wiberg, affärschef på Föreningssparbanken, har mångårig erfarenhet av kapitalmarknaden både i Sverige och internationellt.