Bläddra

Planera ditt projekt – – en handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Planera ditt projekt – – en handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Projekt är i dag en mycket vanlig arbetsform. En förutsättning för att lyckas med ett projekt är god planering. Denna handbok i projektplanering innehåller dokumentexempel, modeller, metoder och verktyg samt beskrivning av ett genomgående projektexempels första fas. Grunden för ett projekt läggs i ett verksamhetsbehov som tydliggörs i en produktbeskrivning i beställningen. Bokens huvuddel visar en projektplanering från beställning till fasrapport för ett utvecklingsprojekt. Här åskådliggörs 44 olika dokument samt teorier runt de ingående företeelserna, bland annat: • uppdragsdialog med utgångspunkt från beställningen • grov planering och detaljplanering med stöd av PBS, WBS och OBS, vilket leder till produktspecifikation, projektspecifikation, PERT, Gantt och kritisk linje • valitetsarbete i form av stöd eller revision på områdena produkt, arbete och ledarskap • hantering av projekt och intressenter genom projektkommunikationsplan, för och emot-matris samt ansvarsmatris • synsätt på dokumenthantering, dokumenthuvud och versionshantering. I denna fjärde upplaga har de flesta kapitel kompletterats och förtydligats.