Bläddra

Planering och projektering av VA-system : utifrån platsens förutsättningar

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattenförsörjning och vattenbehandling

Planering och projektering av VA-system : utifrån platsens förutsättningar

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattenförsörjning och vattenbehandling
Köp här
Planering och projektering av VA-system – utifrån platsens förutsättningar riktar sig till planerare, utredare och projektörer men även studenter som läser VA-teknik, samhällsplanering eller liknande. Boken ger en utförlig beskrivning av de varierande förutsättningar som behöver beaktas vid planering, utredning och projektering av VA-system, både generellt och specifikt med hänsyn till miljöns krav.

Boken ger också ett förslag på en arbetsmetod som beskriver vilka arbetsmoment som krävs vid planering, utredning och projektering av VA-system. Metoden är tillämpbar i såväl små som stora projekt oavsett miljö. Metoden säkerställer att varje steg i processen utförs i den omfattning som krävs för att skapa långsiktigt hållbara VA-system.