Bläddra

av: Håkan Gulliksson, Ulf Holmgren

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljöekonomi Miljön Miljövetenskap och miljöteknik Nationalekonomi Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hållbar utveckling – Teknik, samhälle och livskvalitet har en bred ansats där social, ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren en grund att stå på för att analysera samband och problematisera kring ämnet. Ansatsen leder även fram till ett antal förhållningssätt inför framtiden, vilka presenteras i…
Köp här

Isbn: 9789144122182

Utgivningsår: 20180119

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Mats Renhuldt

Kategorier: Avfallshantering Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljöekonomi Miljön Miljövetenskap och miljöteknik Nationalekonomi Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) är ett omfattande infrastrukturprojekt för att möta de nya krav som ställts på reningen av det avloppsvatten som släpps ut i Östersjön (Baltic Sea Action Plan). Men också för att öka kapaciteten på reningsverken för att klara befolkningstillväxten i Stockholmsområdet. I första…
Köp här

Isbn: 9789187431050

Utgivningsår: 20181216

Utgivare: AP-forlaget

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173332842

Utgivningsår: 20080625

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336260

Utgivningsår: 20141017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Internationell rätt Juridik Miljön Miljöövervakning Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Med en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser vill Miljömålsberedningen skapa bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och…
Köp här

Isbn: 9789138251379

Utgivningsår: 20210125

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173333986

Utgivningsår: 20100322

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Karin Granström, Maria Sandberg

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I Reningsteknik beskrivs grunderna till hur vattenrening, avloppsvattenrening, gasrening och marksanering fungerar. Boken innehåller också ett översiktligt kapitel om hur olika typer av avfall kan upparbetas till nya värdefullare produkter. De olika teknikerna presenteras ur ett svenskt perspektiv där kommunala…
Köp här

Isbn: 9789144151878

Utgivningsår: 20220314

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Michelson

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattenförsörjning och vattenbehandling
Redan under forntiden ledde det ömsesidiga beroendet av vatten till att människorna började bygga civilisationer. Rent vatten har alltid varit en av mänsklighetens ödesfrågor vattnet har möjliggjort storslagna kulturer och varit avgörande för samhällsutvecklingen. Allt har sitt ursprung i vatten, menade den…
Köp här

Isbn: 9789127115156

Utgivningsår: 20070514

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173336833

Utgivningsår: 20141029

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk avfallshantering och kvittblivning
Trots forskning under flera årtionden om säker slutförvaring av använt kärnbränsle råder fortfarande vetenskaplig oenighet. Det gäller både själva metoden för att ta hand om det använda bränslet och hur olika forskningsresultat kan tolkas. Dessa frågor är utgångspunkt för årets kunskapslägesrapport. I rapporten finns…
Köp här

Isbn: 9789138240786

Utgivningsår: 20140306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattenförsörjning och vattenbehandling
Dricksvattenutredningen har haft i uppdrag att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. En delaspekt som har lyfts fram i uppdraget gäller den frågeställning…
Köp här

Isbn: 9789138241479

Utgivningsår: 20140721

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197735223

Utgivningsår: 20090501

Utgivare: Gröna Bilister

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Föroreningskontroll Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är en tvärvetenskaplig kommitté som har i uppdrag att ge regeringen råd i frågor om använt kärnbränsle, kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Kärnavfallsrådet ger i början av varje år sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom…
Köp här

Isbn: 9789138245590

Utgivningsår: 20170227

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Mattias Goldmann

Kategorier: Bilar Fordon Livsstil, hobby och fritid Miljövetenskap och miljöteknik Motorfordon Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Personbilar som bara kan framföras på bensin och diesel ska inte längre få säljas från år 2015. Det anser centerpartiet, som har ministerposterna för närings- och miljöpolitiken, och de har stöd av såväl kristdemokraterna i regeringen som av socialdemokrater och miljöpartister i opposition. I denna avvecklingsplan…
Köp här

Isbn: 9789197735216

Utgivningsår: 20080301

Utgivare: Gröna Bilister

Mediatyp: BC

av: Nils Hannerz

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Intresset för bioekonomi ökar och det finns en för­ väntan om en uttalad svensk strategi för bio­ekonomi. Men vad innebär bioekonomi i praktiken och hur kan en strategi utformas? I den här boken ger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM med många års erfarenhet av att jobba med bioekonomi, sin…
Köp här

Isbn: 9789163930003

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Maud Webster

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Miljövetenskap och miljöteknik Sanitetsteknik och kommunalteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattenförsörjning och vattenbehandling
Italiens huvudstad har kallats regina aquorum, vattnens drottning. Under 300-talet efter Kristus fanns det till exempel i Rom elva kejserliga badhus, 856 mindre badhus, 15 monumentala fontäner, några vattenparker och bassänger, och ungefär 1 300 kvartersfontäner. Elva stora akvedukter försåg dessa anläggningar med ett…
Köp här

Isbn: 9789185057771

Utgivningsår: 20050418

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173334594

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC