Bläddra

Politik och förvaltning i svenska kommuner

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Politik och förvaltning i svenska kommuner

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Den kommunala nivån är central för det svenska politiska systemet. Kommunerna ansvarar för tunga välfärdsområden och omsätter stora summor och är därför viktiga byggstenar för både välfärds­statens och demokratins funktionssätt. Denna bok ger en lättillgänglig och översiktlig introduktion till de svenska kommunerna – hur de vuxit fram och hur de formellt styrs – och för en löpande diskussion, grundad i empirisk forskning, om hur den lokala demo­kratin i Sverige fungerar. Politik och förvaltning i svenska kommuner vänder sig i första hand till studenter med statsvetenskap som huvudämne, men lämpar sig också väl för andra kurser och utbildningar som har en inriktning mot de svenska primärkommunerna. Denna andra upplaga av boken är reviderad och aktualiserad. ”Detta är en bok som alla borde läsa för att förstå hur välfärden Sverige styrs och fungerar. Kommunerna ansvarar för det mesta av det som får vår vardag som fungera, och det borde därför höra till vår grund­läggande allmänbildning att förstå hur de arbetar och varför den svenska förvaltnings­­apparaten ser ut som den gör. Författarna beskriver detta på ett tydligt och begripligt sätt med flera exempel”. Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner ”Politik och förvaltning i svenska kommuner har en given plats i undervisningen: för studenterna på lärarprogrammet har denna bok gett de analytiska verktyg de behöver för att själva kunna genomföra analyser av kommunal­politik och förvaltning”. Carl-Johan Svensson, universitetslektor Jönköping University