Bläddra

av: Axel Danielsson

Kategorier: Lokal styrning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den…
Köp här

Isbn: 9789173452847

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: SKL Kommentus, Komlitt AB

Mediatyp: BB

av: Helena Meier

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att jobba kommunalt är väldigt stimulerande, men det är inte alltid så enkelt att förstå hur en politiskt styrd organisation fungerar. Den här boken ger en enkel introduktion till varför kommuner gör det de gör, hur de styrs och hur det här med att fatta beslut fungerar. Den berättar också om offentlighetsprincipen,…
Köp här

Isbn: 9789172237490

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187379611

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lokal styrning Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentligt ägande / förstatligande Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med traditionell förvaltning. Kommunala bolag väcker emellertid en rad frågor om snedvriden konkurrens på marknader, om tillsättningen av…
Köp här

Isbn: 9789144137902

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Nelander

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sedan tre decennier har Uppsala kommun varit en experimentverkstad för illa genomtänkta idéer om hur kommunen ska styras och organiseras. Ständiga organisationsförändringar över huvudet på medborgarna, de kommunanställda och de flesta förtroendevalda har lett till att verksamheter återkommande bytt organisatorisk…
Köp här

Isbn: 9789163924200

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Arena idé

Mediatyp: BC

av: Katharina Wallenborg

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Lokala partier finns i nästan hälften av de svenska kommunerna och de har ett stort antal mandat tillsammans. Trots detta så syns de sällan i media och de får inte speciellt stor uppmärksamhet ens i valrörelserna. Av naturliga skäl så dominerar riksdagspartierna och enstaka andra partier som lyckas göra sin röst hörd.…
Köp här

Isbn: 9789188751300

Utgivningsår: 20171215

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Sven Lindgren

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den 1 januari 1992 införde Linköping, som landets första kommun, en helt ny styrmodell kallad beställar-utförar-modellen. I stället för det traditionella tjänstemonopolet öppnade Linköpings kommun upp för privata tjänsteföretag att tillhandahålla kommunala tjänster. Den här reformen blev en kommunal revolution och…
Köp här

Isbn: 9789198268478

Utgivningsår: 20171207

Utgivare: Dibb förlag, Bulls Graphics

Mediatyp: BB

av: Björn Sundin

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsbygge pågår en personlig handbok i att förändra kommunen (och världen) Vad skapar framgång i en svensk kommun? Sedan 2011 har Örebro vänt många negativa trender: det har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, rekordmycket bostäder har byggts och miljöarbetet hör till kommun-Sveriges mest ambitiösa. Boken…
Köp här

Isbn: 9789198387148

Utgivningsår: 20170929

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges kommuner befinner sig i rörelse. Några växer kraftigt medan andra krymper. Befolkningens sammansättning förändras. Kommunerna blir mer olika varandra, vilket väcker frågor om struktur och självstyre. Det sker förändringar inom välfärdsområdet samtidigt som klimat- och hållbarhetsfrågorna blir mer centrala. Och…
Köp här

Isbn: 9789176854204

Utgivningsår: 20171201

Utgivare: Linköping University Press, Linköpings universitet/LiU-Tryck

Mediatyp: BC

av: Eva Mörk, Gissur O. Erlingsson, Lovisa Persson

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning, ett högt flyktingmottagande och ökande skillnader mellan städer och landsbygd. SNS Konjunkturråd 2019 undersöker hur ändamålsenlig den nuvarande svenska kommunmodellen är för att möta dessa utmaningar.…
Köp här

Isbn: 9789188637116

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC