Bläddra
Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Forskningen om Göteborgs historia har som regel haft ett merkantilt och industriellt fokus medan politiska, kulturella och socialhistoriska infallsvinklar tenderat att hamna i skymundan. Med antologin “Göteborg genom tiderna”, sammanställd till Göteborgs fyrahundraårsjubileum 2021, vill 21 forskare knutna…
Köp här

Isbn: 9789171736239

Utgivningsår: 20210422

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Christian Daun

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Draksådd handlar om svenska sätta-kommunen-på-kartanhaverier. Dessa är tillräckligt många för att utgöra en epidemi, en sjuka. Christian Daun besöker några av de mest omtalade: det kinesiska hotellkomplexet Dragon Gate, återstoden av hundramiljonersfloppen Medeltidens värld men också den borttynande bruksorten…
Köp här

Isbn: 9789177750772

Utgivningsår: 20210208

Utgivare: Ordfront förlag

Mediatyp: BB

av: Axel Danielsson

Kategorier: Lokal styrning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den…
Köp här

Isbn: 9789173452847

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Gissur Ó Erlingsson, Anna Thomasson, Mattias Haraldsson, Joakim Hessling, Robert Jonsson, Patrik Kastberg, Markus Lindström, Oskar Svärd, Jessika Wide, Emanuel Wittberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Lokal styrning Offentligt ägande / förstatligande Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med traditionell förvaltning. Kommunala bolag väcker emellertid en rad frågor om snedvriden konkurrens på marknader, om tillsättningen av…
Köp här

Isbn: 9789144137902

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Lindgren

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Lokal styrning Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den 1 januari 1992 införde Linköping, som landets första kommun, en helt ny styrmodell kallad beställar-utförar-modellen. I stället för det traditionella tjänstemonopolet öppnade Linköpings kommun upp för privata tjänsteföretag att tillhandahålla kommunala tjänster. Den här reformen blev en kommunal revolution och…
Köp här

Isbn: 9789198268478

Utgivningsår: 20171207

Utgivare: Dibb förlag

Mediatyp: BB

av: Björn Sundin

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsbygge pågår en personlig handbok i att förändra kommunen (och världen) Vad skapar framgång i en svensk kommun? Sedan 2011 har Örebro vänt många negativa trender: det har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, rekordmycket bostäder har byggts och miljöarbetet hör till kommun-Sveriges mest ambitiösa. Boken…
Köp här

Isbn: 9789198387148

Utgivningsår: 20170929

Utgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Stig Montin, Mikael Granberg

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Denna femte upplaga av Moderna kommuner är grundligt reviderad och uppdaterad. Boken beskriver dels hur kommuner är inplacerade i det svenska statsskicket, dels hur de styrs formellt. Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin och politiken.Läs merBoken…
Köp här

Isbn: 9789147125890

Utgivningsår: 20210429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges kommuner befinner sig i rörelse. Några växer kraftigt medan andra krymper. Befolkningens sammansättning förändras. Kommunerna blir mer olika varandra, vilket väcker frågor om struktur och självstyre. Det sker förändringar inom välfärdsområdet samtidigt som klimat- och hållbarhetsfrågorna blir mer centrala. Och…
Köp här

Isbn: 9789176854204

Utgivningsår: 20171201

Utgivare: Linköping University Press

Mediatyp: BC

av: Eva Mörk, Gissur O. Erlingsson, Lovisa Persson

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning, ett högt flyktingmottagande och ökande skillnader mellan städer och landsbygd. SNS Konjunkturråd 2019 undersöker hur ändamålsenlig den nuvarande svenska kommunmodellen är för att möta dessa utmaningar.…
Köp här

Isbn: 9789188637116

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Helena Meier

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att jobba kommunalt är väldigt stimulerande, men det är inte alltid så enkelt att förstå hur en politiskt styrd organisation fungerar. Den här boken ger en enkel introduktion till varför kommuner gör det de gör, hur de styrs och hur det här med att fatta beslut fungerar. Den berättar också om offentlighetsprincipen,…
Köp här

Isbn: 9789172237490

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187379611

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Fores

Mediatyp: BC

av: Lars Nelander

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Sedan tre decennier har Uppsala kommun varit en experimentverkstad för illa genomtänkta idéer om hur kommunen ska styras och organiseras. Ständiga organisationsförändringar över huvudet på medborgarna, de kommunanställda och de flesta förtroendevalda har lett till att verksamheter återkommande bytt organisatorisk…
Köp här

Isbn: 9789163924200

Utgivningsår: 20161110

Utgivare: Arena idé

Mediatyp: BC

av: Katharina Wallenborg

Kategorier: Lokal styrning Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Lokala partier finns i nästan hälften av de svenska kommunerna och de har ett stort antal mandat tillsammans. Trots detta så syns de sällan i media och de får inte speciellt stor uppmärksamhet ens i valrörelserna. Av naturliga skäl så dominerar riksdagspartierna och enstaka andra partier som lyckas göra sin röst hörd.…
Köp här

Isbn: 9789188751300

Utgivningsår: 20171215

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Rob Hopkins, Michael Thomas

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Lokal styrning Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer Miljön Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den här guiden ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bland annat olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur ni skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger dig också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen,…
Köp här

Isbn: 9789151960159

Utgivningsår: 20200702

Utgivare: Omställningsnätverket

Mediatyp: BC