Bläddra

Politik, protest, populism : deltagande på nya villkor

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap

Politik, protest, populism : deltagande på nya villkor

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Medborgarna engagerar sig inte i politiken på samma sätt och i samma utsträckning som tidigare. Är det ett tecken på kris i den moderna demokratin? De politiska partierna tappar ständigt medlemmar. Det talas om en politikens "individualisering”. Samtidigt har den politiska misstron ökat – medborgarna är idag mer kritiska mot sina förtroendevalda än tidigare, och inte minst ifrågasätts EU. Banar allt detta väg för populism, höger- och vänsterradikalism, protestpartier och antidemokratiska strömningar? Finns det trovärdiga alternativ till den representativa demokratin, såsom expertstyre eller starka ledare?

Den här boken handlar om dessa utmaningar, eller om politikens förändrade villkor.

Om författarna
Bokens redaktörer är statsvetare, verksamma vid Södertörns högskola och Örebro universitet.