Bläddra

Politiker! Varför styr ni inte? : ni håller ju i ratten

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning

Politiker! Varför styr ni inte? : ni håller ju i ratten

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Köp här
Boken ger vägledning för politiskt förtroendevalda i strävan att renodla och tydliggöra politikerrollen. Boken är ett hjälpmedel för den enskilde politikern och ett studiematerial i politikerutbildning.