Bläddra

Politireformer : idealer, realiteter, retorikk og praksis

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Politireformer : idealer, realiteter, retorikk og praksis

Kategorier: Handböcker för talare och praktisk retorik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis kaster et kritisk blikk på de mange politireformene som har vært gjennomført i Norge. Hva er retorikk og hva er realiteter i disse reformprosessene? Hvordan ser praksis ut, målt opp mot reformenes idealer og myndighetenes målsettinger? Hva kan vi lære av pågående og gjennomførte politireformer, og hvordan vil den såkalte Nærpolitireformen påvirke politiets rolle og oppgaver i framtida? For å belyse de norske reformprosessene tar boka for seg politireformer i Danmark, England, Nederland, Skottland og Sverige. Disse landenes politistyrker tilhører, i likhet med den norske, alle den anglosaksiske polititradisjon. Det er derfor hensiktsmessig å samle erfaringer fra disse landenes reformer for å forstå det som skjer i vårt eget land. I tillegg drøftes politireformene i lys av reformprosesser i øvrige deler av norsk, offentlig sektor. Boka henvender seg til studenter, forskere og praktikere innenfor politiet, men boka vil også ha stor interesse for studenter og forskere innenfor fag som statsvitenskap, kriminologi, ledelsesutdanning, sosiologi og jus.