Bläddra

Politisk styrning i praktiken

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Politisk styrning i praktiken

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Styrning relaterar till ett mycket mänskligt fenomen – att försöka påverka andra att bete sig på vissa sätt. Den här boken behandlar politisk styrning, det vill säga styrning från politiska beslutsfattare: våra folkvalda politiker eller offentliga tjänstemän.

Läs mer
Ambitionerna med politisk styrning kan vara allt från att genomföra beslut som redan har fattats till att få till stånd olika förändringsprocesser i samhället, eller helt enkelt reagera på krav från media eller annan opinion. Boken diskuterar dessa olika exempel på styrning och kopplar samman dem med statsvetenskaplig teoribildning (teorier om t.ex. governance, agenda-setting, implementering). Genomgående knyts texten till ett konkret fall inom svensk IT-politik. Boken visar hur politiska beslutsfattare ofta själva uppfattar sig som styrda av processer i omvärlden. I praktiken är dock styrningen oftast en produkt av interna processer i det offentliga systemet, allt från institutionella rutiner med stor motståndskraft mot förändring till mer slumpartade beslutsprocesser.

Om författarna
Patrik Hall är universitetslektor i statsvetenskap vid Malmö högskola. Karl Löfgren, fil.dr i statskunskap, är adjunkt i offentlig administration vid Roskilde Universitetscenter, Danmark.