Bläddra

Portugisisk språklära

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Portugisisk språklära

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Detta standardverk om det portugisiska språket innehåller förutom grammatiken även en uttalslära och ett kapitel om ordbildning. Exemplifieringen är mycket rik och bygger på autentiskt material ur bl a tidningar och tidskrifter. Framställningen är klar och lättfattlig.Boken vänder sig dels till universitetsstuderande, dels till sådana som i sitt yrke eller på fritiden kommer i kontakt med portugisiska i Europa, Sydamerika eller Afrika.