Bläddra

Poststrukturalism : metodologi, teori, kritik

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Poststrukturalism : metodologi, teori, kritik

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Poststrukturalism är ett begrepp som ofta har befunnit sig i blåsväder. Men vad innebär egentligen poststrukturalism och vad har det bidragit med metodologiskt? Och vilken är dess position idag inom samhällsvetenskapen?

Läs mer
Syftet med denna bok är att ge läsaren god inblick i poststrukturalism och hur denna tradition hänger samman med olika former av diskursanalys. Tre utmaningar som poststrukturalismen står inför diskuteras: en sociologisk, en materiell och en epistemologisk.
Genom att placera de metodologiska diskussionerna i ett adekvat och intressant intellektuellt sammanhang och peka på möjliga kopplingar mellan bredare teoretiska synsätt och mer konkreta och handfasta arbetssätt är förhoppningen att boken ska kunna bidra till nya kreativa lösningar på de utmaningar som poststrukturalismen står inför.
Ett av bokens kanske mest spännande teman och projekt är själva undersökningen av hur ett kritiskt tänkande, som till att börja med också betraktades som suspekt och ”postmodernt”, numera inkorporerats i ”normalvetenskap”. Tänkare som Derrida, Butler och Deleuze ses som delar av en västerländsk kanon.
Boken vänder sig till studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningar och andra intresserade av poststrukturalistisk metodologi och teori.

Om författarna
Marcus Herz, är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola samt verksam i forskargruppen Social utsatthet och socialt arbete (SUSA) vid Institutionen för socialt arbete.
Thomas Johansson är professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap. Han är verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.