Bläddra

Praktisk handbok i kollegialt lärande : leda utvecklingsarbete i skola och förskola

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Praktisk handbok i kollegialt lärande : leda utvecklingsarbete i skola och förskola

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
Kollegiala arbetsformer är numera vanliga i skolutvecklingssammanhang. Men hur går sådant arbete till, rent praktiskt? Hur kommer du i gång och hur uppnår du kvalitet i lärprocesserna? Praktisk handbok i kollegialt lärande ger läsaren insikt i utvecklingsarbetets olika delar och erbjuder beprövade metoder för att leda arbetet framåt. Boken beskriver exempelvis hur du: • formulerar mål med utgångspunkt i elevers/barns lärande • utför en nulägesanalys • strukturerar demokratiska samtal i grupp • stärker gruppens förmåga till reflektion • integrerar forskning i utvecklingsarbetet • bibehåller fokus på undervisningens/verksamhetens kärnprocesser • leder utvecklingsprocesser. Boken riktar sig till verksamma pedagoger i skola och förskola. Den är särskilt relevant för personer som leder utvecklingsarbete, till exempel förstelärare, arbetslagsledare och processledare.