Bläddra

Pratlust och talängslan – om selektiv mutism

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pratlust och talängslan – om selektiv mutism

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I boken beskrivs diagnosen selektiv mutism och konsekvenserna av att inte klara av att kommunicera verbalt och aktuell forskning presenteras översiktligt. Fokus ligger på hur man genom sam­verkan mellan barnets familjenätverk, förskola, skola samt vård­givare kan identifiera, utreda och hjälpa. Den här boken vänder sig till personer som i sitt arbete möter barn som har svårigheter att utveckla sin verbala kommunikation och sitt språk på grund av ångestreaktion (logopeder, special­pedagoger, barnpsykologer) men även till andra inom vård, ­förskola och skola samt inte minst till vårdnadshavare.