Bläddra

Pris : en bok om prissättning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden

Pris : en bok om prissättning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Köp här
Till ett företags absolut svåraste uppgifter hör att prissätta sina produkter. Sätts priset för lågt riskerar företaget att inte få sina kostnader täckta eller gå med förlust, sätts det för högt riskerar företaget att förlora potentiella kunder.
Prisstrategi är ett område inom vilket företagsledare måste vara framgångsrika. Trots detta är det ett område där de har dålig kompetens och är dåligt rustade för att göra goda och långsiktiga val. Företagsledare prioriterar oftast att använda företagets resurser på design, varumärkesbyggande, strategiplaner och produkt­utveckling i stället för att lära sig mer om och satsa på prisstrategi.

Boken presenterar ett grundläggande prisstrategiverktyg som kan användas av företag och entreprenörer i alla faser.