Bläddra

Prissättning : praktisk handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring

Prissättning : praktisk handbok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring
Köp här
PRISSÄTTNING handlar om den svåra konsten att sätta rätt pris på dina produkter, oavsett om det är en vara eller en tjänst. Rätt prissättning är en viktig och ofta förbisedd framgångsfaktor för alla företag. Den här boken hjälper dig att räkna fram det optimala priset och att välja rätt prisstrategi. Det finns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat i förhållande till vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju ingenting.
Prissättningen är lika viktig i alla företag, oavsett bransch och storlek, oavsett om det är fråga om varor eller tjänster samt oavsett vilken prisstrategi du väljer.
Boken innehåller många praktiska exempel som visar hur du ska hantera prissättningen.

Ur innehållet:
Kostnadsbaserad prissättning
Konkurrentbaserad prissättning
Värdebaserad prissättning
Undersökningsbaserad pris­sättning
Priskänslighet
Rabatter
Prutning
Psykologisk prissättning
Kan man höja eller sänka priset?
Prisinformation i marknadsföringen
Prisförhandlingar
Skumningsprissättning
Penetreringsprissättning
Differentierad prissättning