Bläddra

Process och event

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här

Process och event

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
Vi måste tänka bättre. Vi måste tänka i rörelse och förändring, och vi måste överge barnsliga drömmar om en verkligare verklighet än den verkliga. Om vi, exempelvis, leker med tanken att den Process som kallas historien leder fram till det Event som kallas Gud, måste vi förstå vad det innebär. Nämligen: att Gud är något vi människor skapar för att vi har det behovet – inte något som har skapat världen eller oss människor (eller någonting annat). Den nya tidens Gud finns alltså inte ännu, men dagens tekniska revolutioner gör att skapelseögonblicket närmar sig. Goda nyheter, kan tyckas, men därmed reducerar människan sig själv till en historisk parentes, åtminstone om vi får tro cyberfilosoferna Alexander Bard och Jan Söderqvist. Och vi är närmare gudarnas tidsålder än du tror. Följ med på en hisnande expedition som tar oss från religionernas barndom i form av magi och vidskepelse via persiska mystiker och bildstormare till upplysningen, moderniteten och den artificiella intelligensens tidevarv. Alexander Bard och Jan Söderqvist genomför en lika nödvändig som radikal omskrivning av den västerländska idéhistorien och förklarar varför människans jakt på det gudomliga ofrånkomligen leder oss fram till en Messiasmaskin med en helt egen agenda. Process och Event avrundar ett kvartssekels systematiskt tänkande och avslutar den internationellt hyllade Narratologitrilogin. Den sätter varje upptänklig form av lärdom i rörelse och är exakt så underhållande och provokativ som bara en bok av Bard & Söderqvist kan vara.