Bläddra

Processorienterad elevhälsa – Leda och utveckla

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Processorienterad elevhälsa – Leda och utveckla

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En likvärdig skola förutsätter en väl fungerande elevhälsa. Den här boken beskriver en processorienterad metod för verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevhälsans arbete. När en verksamhet arbetar processorienterat redogör den i förväg för hur arbetsuppgifterna ska utföras och hur olika situationer ska hanteras. I elevhälsans fall stärker sådana processbeskrivningar arbetet eftersom de: utgår från elevers behov främjar likvärdighet och rättssäkerhet tillåter elevhälsans olika professioner att förstå varandras arbete samt se helheten gör det lättare att integrera elevhälsan i skolans systematiska kvalitetsarbete skapar utrymme att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Processorienterad elevhälsa ger praktisk vägledning för den som vill utveckla elevhälsan på en skola eller i en större skolorganisation. Boken vänder sig till skolledare och personal inom elevhälsan, men också till lärare, skolchefer, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med att höja kvaliteten i skolans verksamhet.