Bläddra

Produktansvar – en introduktion

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Produktansvar – en introduktion

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här
I denna bok ges en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen 1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs lagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga regler. Genomgående anges, vid redogörelsen för innebörden av respektive lagrum, om det har en motsvarande bestämmelse i direktivet. Mål från EU-domstolen som berör regler eller begrepp i lagen nämns också - samt vissa avgöranden i Högsta domstolen. Annat som nämns i denna introduktionsbok är bl.a. också CE-märket och EU-miljömärket, och hur dessa ska utformas.

Björn Forssén är advokat och juris doktor.