Bläddra

Produktion och marknad : utdrag ur Lundmarks Mikroekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här

Produktion och marknad : utdrag ur Lundmarks Mikroekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Mikroekonomi Nationalekonomi
Köp här
Produktion och marknad är ett särtryck bestående av tio kapitel samt matematiskt appendix ur boken Mikroekonomi – teori och tillämpningar av Robert Lundmark. De kapitel som ingår i detta särtryck är följande (ursprungligt kapitel inom parantes): •Introduktion (kapitel 1) • Marknaden (kapitel 2) • Elasticiteter (kapitel 3) • Nyttoteori (kapitel 6) • Produktionsteori (kapitel 10) • Kostnader (kapitel 11) • Företagens utbud under fullständig konkurrens (kapitel 12) • Företagens efterfrågan (kapitel 13) • Monopol, monopsoni och prisdiskriminering (kapitel 14) • Oligopol och spelteori (kapitel 15) • Matematiskt appendix