Bläddra

Professionell i förskolan

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation

Professionell i förskolan

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Köp här

Professionell i förskolan

Att arbeta professionellt i förskolan innebär både att följa läroplanen och att i varje situation ha barnens lärande i fokus. Men ibland kan gränsen mellan privat och professionell vara otydlig för pedagoger.

Den här boken beskriver vad det innebär att vara professionell i sin yrkesroll, såväl i förhållande till läroplanen och kollegorna som i mötet med barnen och deras föräldrar. Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet ger författaren konkreta tips och verktyg som underlättar för pedagogen att implementera ett professionellt arbets- och förhållningssätt. Genom att arbeta systematiskt med planering och uppföljning finns goda möjligheter att hantera det stora ansvar det innebär att arbeta med yngre barn.

Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som enhetschef i Nyköpings kommun. Hon har mångårig erfarenhet som förskolechef och är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och professionellt förhållningssätt i förskolan. Susanne Svedberg föreläser också om förskolans läroplan, Lpfö 18.