Bläddra

Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och förhållningssätt

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation

Professionell i förskolan : pedagogers arbets- och förhållningssätt

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Köp här

Att arbeta professionellt i förskolan innebär både att följa läroplanen och att i varje situation ha barnens lärande i fokus. Men ibland kan gränsen mellan privat och professionell vara otydlig för pedagoger. 
Boken Professionell i förskolan beskriver vad det innebär att vara professionell i sin yrkesroll, såväl i förhållande till läroplanen och kollegorna som i mötet med barnen och deras föräldrar. Med utgångspunkt i forskning och erfarenhet ger författaren konkreta tips och verktyg som underlättar för pedagogen att implementera ett professionellt arbets- och förhållningssätt. Genom att arbeta systematiskt med planering och uppföljning finns goda möjligheter att hantera det stora ansvar det innebär att arbeta med yngre barn.

Målgrupp

Boken vänder sig främst till yrkesverksamma förskollärare, barnskötare och förskolechefer men kan även användas i utbildning av dessa.