Bläddra

Professionshandledning för lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Professionshandledning för lärare

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt kunskapsområde och som praktisk verksamhet. Boken behandlar dels professionsutveckling som en del av yrkeslivet, dels professionskvalificering under tiden för utbildning. Innehållet är uppdelat i tre delar: Del 1 introducerar handledning som begrepp och kunskapsområde. Del 2 ger en inblick i handledningsfältets historiska rötter och utvecklingen av det pedagogiska handledningsområdet. Del 3 introducerar en sociokulturell och dialogisk ansats till handledning. Tillsammans bildar de tre delarna ett teoretiskt fundament som förhoppningsvis kan inspirera till vidareutveckling och förnyelse av handledning som kunskapsområde samt till forskning och vidareutveckling av olika handledningspraktiker. Boken riktar sig till olika lärarutbildningar, yrkesverksamma lärare och andra som intresserar sig för handledningens teori och praktik.