Bläddra

Programmera på riktigt : för lärare på högstadiet

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Pedagogik Programmeringmetoder Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Programmera på riktigt : för lärare på högstadiet

Kategorier: Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Pedagogik Programmeringmetoder Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Programmera på riktigt – för lärare på högstadiet täcker in den programmering som finns definierad i kursplanen för matematik i åk 7–9. Denna bok är avsedd för lärare eller studenter som utbildar sig till lärare. I läromedlet ingår även en bok som är avsedd för elever. Genom att arbeta praktiskt med uppgifter som laddas ner från fliken Extramaterial lär man sig grundläggande programmering i JavaScript, som är ett av de mest använda programspråken. Boken ger generella kunskaper och utgör grund för fortsatt programmeringsundervisning på gymnasie- och högskolenivå. Boken fungerar för datorer med Windows, eller Linux, för Chromebook och för Mac. Inga extra program behöver installeras och inga registreringar eller abonnemang på någon extern webbsida krävs. Programmera på riktigt är avsedd för alla som undervisar eller ska undervisa i matematik på högstadiet. Den kan t.ex. användas vid utbildning och vidareutbildning av matematiklärare.