Bläddra

Programväljaren läsåret 2021/2022

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Programväljaren läsåret 2021/2022

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen förekommer ingen reklam eller liknande. Unikt bildarkiv På Tremedia anlitar vi en egen fotograf och har byggt upp ett unikt bildarkiv som på ett tydligt sätt illustrerar verksamhet både från skolan och eventuella framtida arbetsplatser. Bilderna i kombination med Programväljarens texter om de olika gymnasieprogrammen ger en tydlig beskrivning av de olika utbildningarna. Genusmedveten studievägledning i ett mångkulturellt samhälle Programväljaren vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill Programväljaren utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.