Bläddra

Progressive procedure: twelve essays 1985–2015

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Progressive procedure: twelve essays 1985–2015

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Domstolarnas roll, access to justice, grupprättegång, komplexa jätteprocesser, alternativ tvistlösning och processuell lagharmonisering diskuteras. Alla uppsatserna är på engelska och präglas av ett klart rättspolitiskt och komparativt perspektiv. De har tidigare publicerats utomlands men ofta på numera svåråtkomliga ställen. Några av dem finns även på svenska.