Bläddra

Psykiatri 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Psykiatri 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
I Psykiatri 1 presenteras ämnet på ett sätt som anpassats till en kommande yrkesbana som undersköterska eller vårdbiträde. Faktatexter varvas med reflektera-frågor, fallbeskrivningar och rikligt med övningar som testar elevernas förmågor på olika betygsnivåer. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Läs mer
Psykiatri 1 - pedagogiska kännetecken
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Fallbeskrivningar
- Repetitionsfrågor
- Rikligt med övningar
- Podd-, film- och litteraturtips
- Tydlig koppling till kommande yrkesroll
- Begreppsförklaringar med tillhörande övning.

Komponenter i serien Psykiatri 1
- Fakta- och övningsbok
- Heldigitalt med fakta och övningar varvat
- Lärarstöd

Upplägg
Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.
Faktatexterna kompletteras med verklighetsanknutna fallbeskrivningar.
Varje kapitel avslutas med:
- Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
- Tipsrutan – tips på filmer, poddar, litteratur med mera.
- Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
- Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
- Reflektera – uppgifter som skapar engagerade diskussioner och väcker intresse.
- Tillämpa – en möjlighet att testa de nyvunna kunskaperna från bland annat fallbeskrivningarna.
- Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du träna ytterligare på kapitlets innehåll.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Psykiatri 1. Bland annat tar den upp psykiatrins historia, påverkansfaktorer, förklaringsmodeller, orsaker till psykisk hälsa och ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Läromedlet tar också upp vilka steg som omfattas av omvårdnads- och omsorgsprocessen.

Om författarna
Nina Bodén är legitimerad lärare i psykiatri och flera andra kurser på gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. Nina har en mångårig yrkeserfarenhet från skolverksamhet inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Hon har en yrkesbakgrund som undersköterska, skötare och beteendevetare inom olika verksamheter. Nina arbetar nu med verksamhetsutveckling inom det specialpedagogiska området.