Bläddra

Psykiatri för baspersonal : kunskap för en evidensbaserad praktik

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Psykiatri för baspersonal : kunskap för en evidensbaserad praktik

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Välutbildad och kunnig baspersonal inom landstingspsykiatrin och socialtjänsten är en förutsättning för god vård och omsorg om psykiskt funktionshindrade. Psykiatri för baspersonal förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap, och ger också en djupare förståelse för personer med psykiska funktionshinder.

Den här andra upplagan av boken innehåller ett nyskrivet kapitel om barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa. Några av de andra ämnen som tas upp är återhämtning, etik, stigmatisering, tvångsvård, sysselsättning, hjälpmedel, samsjuklighet och case management. Boken innehåller också kapitel om skötares och boendestödjares yrkesroller samt inblick i brukarnas/patienternas upplevelser.

I boken finns en tydlig studieanvisning med diskussionsfrågor kopplade till respektive kapitel. Det gör boken lämplig att studera i grupp på arbetsplatsen för att på så sätt höja kompetensnivån och kvaliteten.

Psykiatri för baspersonal är skriven av forskare och praktiker som är experter inom sina områden. Huvudredaktörer är Ingemar Ljungqvist, psykiatrisjuksköterska, och Håkan Jenner , professor i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård.