Bläddra

Psykiatri för icke-psykiatriker : om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Psykiatri för icke-psykiatriker : om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Samlad viktig kunskap, förmedlad på ett begripligt sätt!

När är ångest en naturlig stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt tillstånd? Hur hanterar du en ansträngd arbetssituation och hur bemöter du dig själv och andra på ett hållbart sätt?
Boken vänder sig till alla som i sin profession eller i sin vardag möter människor med ett psykiskt lidande. Här får du konkreta råd kring hur du kan bli tryggare i ditt bemötande.
Bokens första del är en genomgång och definition av begrepp som psykisk hälsa generellt. I del två utforskas ett hållbart förhållningssätt till bemötande och i del tre beskrivs praktiska reflektionsverktyg från KBT, ACT, CFT, MI och mindfulness. I den fjärde och sista delen presenteras en översikt över de vanligaste psykiatriska tillstånden och diagnoserna, där reflektioner kring utmaningar och bemötande kopplade till specifika diagnoser lyfts upp.
Boken genomsyras av värme och en positiv människosyn och stimulerar till nyfikenhet och ett ännu större intresse för mänskligt beteende.

Agnes Mellstrand är legitimerad psykolog, handledare och föreläsare. Hon jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder bland annat psykologstudenter i stödsamtalsmetodik samt personal i kursen Psykiatri för icke-psykiatriker.