Bläddra

Psykologi i förskolans vardag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Psykologi i förskolans vardag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Psykologi i förskolans vardag är den första boken som på ett överskådligt och heltäckande sätt belyser psykologiska teorier och infallsvinklar kring barnen i förskolan. Boken syftar till att introducera läsaren i olika relevanta ämnen och teorier samt till att kunna fungera som en handbok i förskolan när man snabbt vill få grepp om ett visst ämne. Psykologi i förskolans vardag kompletterar pedagogiskt inriktad litteratur genom att belysa psykologiska aspekter kring välkända fenomen i förskolans värld. Boken kommer förhoppningsvis att bidra till en mer mångfacet­terad förståelse för de små barnen och deras sätt att vara. Teorier och perspektiv konkretiseras genom exempel och checklistor i bokens tio kapitel om föräldrakontakt, anknytning, inskolning, leken, barns sexualitet, barns reaktioner vid kris och sorg, explosiva barn, de blyga barnen, den stora barngruppen samt barns självkänsla.

Boken riktar sig till studenter på förskollärarutbildningen samt personal som redan arbetar i förskolan och är nyfikna på att lära sig mer eller uppdatera sin befintliga kunskap.