Bläddra

Psykoterapi online : rummet, ramen och relationen i videosamtal

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Telemedicin

Psykoterapi online : rummet, ramen och relationen i videosamtal

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Telemedicin
Köp här

En praktisk handbok och ett gott stöd i yrkesvardagen.

Videoförmedlad psykoterapi innefattar de terapeutiska samtal som sker via videosamtal i stället för på mottagningen. Det är en effektiv form som rätt använd medför många fördelar för både klient och terapeut och som i forskning visat goda behandlingsresultat. Men vad händer med den terapeutiska relationen, närheten och direktheten i samtalet och den känsliga process där klient och terapeut tillsammans försöker förstå vad som händer i klientens inre när mötet sker online via en skärm?

I den här praktiska handboken kombinerar författaren sina egna kliniska erfarenheter med insikter från forskning och kollegor för att utröna vad det förändrade formatet gör med rummet, ramen och relationen i psykoterapin. Boken kan läsas med behållning av psykoterapeuter och andra professionella som har det förtroendefulla samtalet som verktyg.

Här får läsaren många tips och råd om att bygga upp ett digitalt terapirum, upprätthålla den terapeutiska ramen, förmedla empati och närvaro och anpassa olika terapeutiska interventioner. Genom att anpassa kommunikationsstil, arbetssätt och teknik kan vi dra största möjliga nytta av videoförmedlingens alla fördelar och samtidigt bevara psykoterapins integritet, gränser, omsorg och kvalitet.

Elin Björkstam är socionom, legitimerad psykoterapeut med många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete samt handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar vid egen mottagning där samtal via video utgör en del av verksamheten.