Bläddra

av:Marianne Spante, Elisabeth Almgren Eriksson

Kategorier: Den medicinska professionen Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Sköterska / patientrelationen Telemedicin
Bedömning och prioritering av patienters symtom och besvär samt att ge hälso- och sjukvårdsråd utan ett fysiskt möte, ställer höga krav på konsten att samtala, medicinsk kunskap och tekniska färdigheter. Professionella möten på distans ger läsaren en gedigen genomgång av metoder för personcentrerade och patientsäkra…
Köp här

Isbn: 9789147140336

Utgivningsår:20220607

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anita Campbell

Kategorier: Djur och natur Fotoböcker Fotografi Konst Livsstil, hobby och fritid Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Vilda djur Vilda djur: fåglar
Vad kan vi lära oss av en fågelhjärna? Det visar sig att vi kanske kan hitta svaret på en rad medicinska gåtor. Hur lär människan sig tala? Varför drabbas stora delar av den åldrande befolkningen av nedsatt hörsel när fåglarna har en intakt hörsel livet ut? Varför har vänster och höger hjärnhalvor en rad olika…
Köp här

Isbn: 9789197766814

Utgivningsår:20201210

Utgivare: Campbell Arts Förlag

Mediatyp: BB

av:Ann Mari Dumanski, Johan Wennerberg, Wolf Paul

Kategorier: Festmat Institutioner och lärda sällskap Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Konst och kokkonst för Nobels Medicinpristagare presenterar elva Nobelpris i medicin som haft stor betydelse för mänskligheten. Vi får för första gången också följa med bakom kulisserna och vara med på det personliga firande som pristagarna bjuds på. Bakom upptäckterna finns forskare från hela världen, som ofta…
Köp här

Isbn: 9789170033346

Utgivningsår:20201203

Utgivare: Infotain & Infobooks Sweden

Mediatyp: BB

av:Maria Lindén, P. Åke Öberg

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Hjälpmedelsteknik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
I denna lärobok beskrivs de vanligaste tekniska hjälpmedlen inom sjukvården. Såväl enkla som mer avancerade metoder för undersökning och behandling av patienter förklaras på ett pedagogiskt sätt.Ett viktigt syfte är att rikta uppmärksamhet mot de risker som finns vid användning av tekniska metoder. Att behovet är stort…
Köp här

Isbn: 9789144117324

Utgivningsår:20181127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eline Thornquist

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och samhällsvetenskap
Vad kännetecknar vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod? Vad räknas som giltig kunskap och hur uppnås den? Dessa frågor diskuteras inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori. Det handlar med andra ord om en form av förutsättningsanalys av vetenskaplig verksamhet. Varken kunskap eller vetenskap är entydiga…
Köp här

Isbn: 9789151102979

Utgivningsår:20210126

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Henny Olsson, Stefan Sörensen

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Denna fjärde upplaga av Forskningsprocessen beskriver den vetenskapliga metodens kvalitativa och kvantitativa perspektiv parallellt. Syftet är att ge en systematisk och enkel vägledning vid planering och genomförande av examensarbeten, liksom vid analys och utvärdering av olika FoU-projekt. Boken har uppdaterats med…
Köp här

Isbn: 9789147140312

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Henrik Revenäs, Mattias Derneborg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande att användaren är bekväm med och behärskar tekniken. Medicintekniska produkter ger läsaren en grundläggande förståelse av hur tekniken används på ett säkert sätt. Boken…
Köp här

Isbn: 9789147130610

Utgivningsår:20190603

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunilla Lundberg

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk provtagning och laboratorieteknik Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Spektrofotometri, kromatografi och elektrofores är några grundläggande laboratorievetenskapliga tekniker som beskrivs i boken. Syftet är att förmedla en principiell förståelse för grundläggande metodik inom det biovetenskapliga området och den utrustning som behövs och hur man använder den. Avsikten är att tillgodose…
Köp här

Isbn: 9789144078632

Utgivningsår:20131009

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mia Folke

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Denna bok innehåller grundläggande teoretiska fakta och praktiska tips för alla inom vården som vill kunna använda medicinteknisk utrustning på ett patientsäkert sätt. De produkter och tekniker som beskrivs är vanligt förekommande i modern vårdmiljö. Boken behandlar, utifrån vårdpersonalens perspektiv, principen för…
Köp här

Isbn: 9789144134383

Utgivningsår:20210527

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann Mari Dumanski, Johan Wennerberg, Wolf Paul

Kategorier: Festmat Institutioner och lärda sällskap Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Visual and culinary delights for Nobel Medicine Laureates presents 11 Nobel Prizes that have been of great significance for humanity. These discoveries have been made by researchers from all over the world, who often combine scientific brilliance with a profound interest in art, music, and good dining. For the first…
Köp här

Isbn: 9789170033353

Utgivningsår:20201203

Utgivare: Infotain & Infobooks Sweden

Mediatyp: BB

av:Hanne Kjöller

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och samhällsvetenskap
Forskning är det bästa som hänt mänskligheten. Miljoner människoliv har räddats genom upptäckter som penicillin, vaccin och insulin. Även icke-medicinsk forskning har gjort våra liv längre och bättre. Kanske är det forskningens ovärderliga förtjänster som gjort att medier, politiker och skattebetalare så sällan…
Köp här

Isbn: 9789188589767

Utgivningsår:20200828

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Kjell Asplund

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Sanna berättelser
“Efter att vi gjort ett stort antal intervjuer, läst in oss på patientjournalerna och plöjt igenom den vetenskapliga litteraturen, var vi mogna att möta huvudpersonen själv. I maj 2016 träffade vi Paolo Macchiarini i ett sammanträdesrum en trappa upp vid korsningen av Hantverkargatan och Scheelegatan på…
Köp här

Isbn: 9789189139992

Utgivningsår:20210319

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:John Carreyrou

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Reportage och samlingar av journalistiska texter Tillverkningsindustri
Silicon Valley älskade Theranos, företaget som skulle revolutionera hälsovården. Med sitt banbrytande blodtestsystem lovade grundaren och vd:n Elizabeth Holmes att en droppe blod skulle räcka för att mäta hundratals värden och identifiera en lång rad sjukdomar. Riskkapitalisterna och dignitärerna flockades runt den…
Utgått

Isbn: 9789100181253

Utgivningsår:20191112

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Anders Persson, Stellan Welin

Kategorier: Etiska frågor och debatter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
The development of new biomedical technologies has some enthusiastic proponents scientists, the medical community, patient organisations, and politicians all hope for new cures and new industrial applications. At the same time, there is resistance to the new technologies from other groups for a variety of religious,…
Köp här

Isbn: 9789185509058

Utgivningsår:20081121

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Arne Åsberg, Bjørn Johan Bolann

Kategorier: Biokemi Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk provtagning och laboratorieteknik Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
I helsevesenet brukes prøver av blod og andre kroppsvæsker som sykdomsmarkører og til kontroll av sykdomstilstander. Riktig tolking av prøvesvar er avgjørende for at pasientene får riktig behandling. Men laboratorieanalyser måler nesten aldri helt riktig, og biologisk og analytisk variasjon gjør det ofte vanskelig å…
Köp här

Isbn: 9788202723705

Utgivningsår:20220215

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Johan Sundström, Lars Lind

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biomedicinsk teknik Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Forskarstudenter är vana vid att ta till sig nya biomedicinska kunskaper, men kan uppfatta själva forskningsprocessen som invecklad och svårtillgänglig. Handbok i biomedicinsk forskning ger handfasta tips under alla steg av forskningsprocessen – från vetenskapsteori till litteraturöversikt, hypotesgenerering,…
Köp här

Isbn: 9789147113996

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
New version with references to ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016! After thousands of training hours in the Medical Device industry, Anna Lundén has earned a good understanding for what kind of GMP/QSR knowledge that is requested, both for the employees in this industry as well as for people in adjacent companies as…
Köp här

Isbn: 9789198317473

Utgivningsår:20200318

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Bosse Lindquist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Sanna berättelser
För två år sedan avslöjade Bosse Lindquist och Sveriges Television kirurgen Paolo Macchiarinis plågsamma och livsfarliga experiment på människor på Karolinska sjukhuset. Men läkarna som varnade misstänkliggjordes och ingen ställdes på riktigt till svars, trots det enorma lidandet hos patienterna. Nu berättar Lindquist…
Köp här

Isbn: 9789175039626

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av:Bosse Lindquist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Sanna berättelser
För två år sedan avslöjade Bosse Lindquist och Sveriges Television kirurgen Paolo Macchiarinis plågsamma och livsfarliga experiment på människor på Karolinska sjukhuset. Men läkarna som varnade misstänkliggjordes och ingen ställdes på riktigt till svars, trots det enorma lidandet hos patienterna. Nu berättar Lindquist…
Utgått

Isbn: 9789100170806

Utgivningsår:20180918

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Elin Björkstam

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Psykoterapi Psykoterapi: allmänt Telemedicin
En praktisk handbok och ett gott stöd i yrkesvardagen. Videoförmedlad psykoterapi innefattar de terapeutiska samtal som sker via videosamtal i stället för på mottagningen. Det är en effektiv form som rätt använd medför många fördelar för både klient…
Köp här

Isbn: 9789177413479

Utgivningsår:20230214

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Ralf Sundberg

Kategorier: Etiska frågor och debatter Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
Nya avslöjanden om nya forskningsfusk Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket utkom 2011. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att Forskningsfusket bara fortsätter. Den senaste händelseutvecklingen på Karolinska Institutet har föranlett styrelsen att tillsätta en utredning för att gå till botten med den så kallade…
Köp här

Isbn: 9789163612619

Utgivningsår:20160831

Utgivare: Pagina

Mediatyp: BB

av:Björn Garenberg, Olof Ljungström, Sara Johansson, Jan Gradvall, Natalie von der Lehr

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: klubbar och sällskap
Under de senaste hundra åren har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, fungerat som en viktig brygga mellan givare, nyfikna forskare och nya medicinska upptäckter. Tusentals unga forskare har tack vare SSMF fått bättre möjligheter att lyckas i sitt sökande efter avgörande genombrott, ett arbete som i…
Köp här

Isbn: 9789198482881

Utgivningsår:20190906

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Särskilda rättsområden
Förslag att flytta över ansvaret för anmälda organ på det medicintekniska området från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) till en annan myndighet som regeringen bestämmer. Förslagen syftar också i övrigt till att anpassa svensk…
Köp här

Isbn: 9789138245309

Utgivningsår:20161124

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:John Carreyrou

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Reportage och samlingar av journalistiska texter Tillverkningsindustri
Silicon Valley älskade Theranos, företaget som skulle revolutionera hälsovården. Med sitt banbrytande blodtestsystem lovade grundaren och vd:n Elizabeth Holmes att en droppe blod skulle räcka för att mäta hundratals värden och identifiera en lång rad sjukdomar. Riskkapitalisterna och dignitärerna flockades runt den…
Köp här

Isbn: 9789179130411

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Månpocket

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Analyserar frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. I rapporten diskuteras de etiska värdekonflikter som kan uppstå när innovativa metoder används i hälso- och sjukvården. Statens medicinsk-etiska råd tar också upp gränsdragningsproblem och redovisar ett antal…
Köp här

Isbn: 9789138245262

Utgivningsår:20161118

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Särskilda rättsområden
I Ds:n föreslår Socialdepartementet åtgärder som ska anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.
Köp här

Isbn: 9789138250105

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lena Marions

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information om sterilisering. Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger en operation tar reda på vad det innebär och vilka…
Köp här

Isbn: 9789172058682

Utgivningsår:20120612

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Britt Elfving, David Liljequist

Kategorier: Instrument och instrumenteringsteknik Mätteknik och kalibrering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Reliabilitet är ett vidsträckt begrepp, men kan här sägas handla om tillförlitligheten hos en mätmetod. Vi vill med detta stödjande kompendium underlätta förståelsen av statistiska begrepp som är vanliga i studier av reliabilitet inom vårdvetenskap. Sålunda diskuteras grundläggande begrepp som t.ex. kvantitativa och…
Köp här

Isbn: 9789188257291

Utgivningsår:20151005

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Medical knowledge is always in motion. It moves from the lab to the office, from a press release to a patient, from an academic journal to a civil servant s desk and then on to a policymaker. These movements matter: value judgements on the validity of certain forms of know­ledge determine the direction of clinical…
Köp här

Isbn: 9789188909343

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Anna Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Under tusentals utbildningstimmar inom industrin har Anna Lundén fått en bra uppfattning om vilka kunskaper som efterfrågas, både för anställda i den Medicintekniska branschen och för personer i angränsande branscher, som leverantörer, entreprenörer och konsulter. Anna har samlat allt i en bok:• Grundläggande kunskaper…
Köp här

Isbn: 9789198317466

Utgivningsår:20160220

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Bjørn Johan Bolann, Arne Åsberg

Kategorier: Biokemi Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk provtagning och laboratorieteknik Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Kvalitetskontroll av biokjemiske analyser er et vanskelig felt, både teoretisk og praktisk. Riktig svar på biokjemiske analyser – Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier gir en systematisk gjennomgang av grunnleggende prinsipper og prosedyrer med hovedvekt på intern kvalitetskontroll og…
Köp här

Isbn: 9788202678913

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC