Bläddra

Publicistiska arbetssätt i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Publicistiska arbetssätt i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ungdomars sätt att kommunicera och publicera sig på nätet förändrar deras syn på kunskap, demokrati och på världen. Fler och fler inser nu också att skolan måste värdera nätkommunikation som en positiv resurs på samma sätt som alla andra infrastrukturer och samhällssystem. Boken visar på ett konkret sätt hur lärare och elever kan dra nytta av och integrera enkel nätpublicering i skolarbetet. Förutom praktiska tips ger den en bakgrund till hur ungdomars nätanvändning kan kopplas till motivation, kommunikationsteori och pedagogik. Boken beskriver också det aktuella rättsläget, diskuterar PuL (personuppgiftslagen) och utgivningstillstånd samt presenterar upphovsrätten och hur den påverkar skolans och ungas publicering. Till boken hör en webbplats med länkar. www.studentlitteratur.se/publicistiska Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola. Den kan med fördel läsas av skolledare och arbetslag som vill utveckla skolans hemsidor och undervisningens kvalitet med avseende på användning av nätbaserade resurser.