Bläddra

Rasten – Möjligheternas mellanrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Rasten – Möjligheternas mellanrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en tid för ”ickelärande”, ett kortare uppehåll då eleverna fick paus från lärandet. Den här antologin förespråkar i stället att rasten ses som ett möjligheternas mellanrum, ett rum för lek, kreativitet och rörelse som också ger rekreation och vila. Frågor som behandlas i antologin är följande: Vilken betydelse har lek och rörelse på rasten och hur kan det uppmuntras? Vilken betydelse har rasten för elevers identitetsskapande? Vad kan vi lära av rastens historia? Hur ser en skolgård ut som inspirerar eleverna till lek och lärande? Ska rasten fortsätta att organiseras på det sätt som alltid gjorts? Hur ser en samtida rastverksamhet ut? Hur behandlas och förebyggs de problem som enligt tradition uppstår under raster? Hur ser en rastmiljö ut som ger elever en positiv upplevelse? Antologin vänder sig till studenter i utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och andra lärarstuderande. Den är också tänkt att kunna fungera som en introduktion till området för yrkesverksam fritidshemspersonal, lärare, rektorer och skolutvecklare. Antologins författare har sin bakgrund i flera olika discipliner och bidrar också med olika ingångar i ämnet, de är forskare och praktiker med olika erfarenhet av rastverksamhet. Varje kapitel ger förslag på vidare läsning inom det behandlade området samt frågor som hjälp för att diskutera kapitlet exempelvis under utbildning eller i arbetslaget.