Bläddra

Rätt information på rätt plats i rätt tid : slutbetänkande från Utredningen om rätt information i vård och omsorg. (Del 1 och 2) SOU 2014:23

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Rätt information på rätt plats i rätt tid : slutbetänkande från Utredningen om rätt information i vård och omsorg. (Del 1 och 2) SOU 2014:23

Kategorier: Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Utredningens förslag i korthet:
  • två nya lagar; en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag
  • en informationshantering som utgår från individens behov
  • en informationshantering som stödjer tillgänglighet, säkerhet och skyddet för den personliga integriteten
  • en informationshantering som bidrar till bättre resultat för individer i behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • en informationshantering som stödjer yrkesutövare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i deras arbete.