Bläddra

Rätten att få åldras tillsammans. Ds 2011:33

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Rätten att få åldras tillsammans. Ds 2011:33

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Ofrivilliga särbor på gamla dar får flytta ihop!

Föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ger makar och sambor rätt att få bo tillsammans i ett särskilt äldreboende, om båda önskar detta.
Registrerade partners likställs med makar.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.