Bläddra

Rättsfallssamling i associationsrätt : 2019/20

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i associationsrätt : 2019/20

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här
Rättsfallssamling i associationsrätt 2019/20 innehåller centrala rättsfall inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola. Avsikten är att boken även ska kunna användas vid annan utbildning och praktik inom ramen för det associationsrättsliga rättsområdet. Rättsfallssamlingen i associationsrätt kompletteras av en författningssamling inom samma rättsområde.