Bläddra

Rättsfallssamling i associationsrätt : 2021/22

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i associationsrätt : 2021/22

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Denna rättsfallssamling innehåller centrala rättsfall inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola. Avsikten är att boken även ska kunna användas vid annan utbildning och praktik inom det associationsrättsliga området. Rättsfallssamlingen i associationsrätt kompletteras av en författningssamling inom samma rättsområde.