Bläddra

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Köp här

Rättsfallsamling i Dynamisk immaterialrätt syftar till att samla centrala rättsfall som är av intresse för studenter, praktiker och forskare i immaterialrätt. Boken tar ett svenskt perspektiv. Avgörandena från de särskilda svenska patent- och marknadsdomstolarna, Högsta domstolen, EU-domstolen och från det europeiska patentverkets stora överklagandenämnd har alla effekt för svensk rätt.

Rättsfallen avser immaterialrätt (patent, varumärke, upphovsrätt, mönster) samt marknadsrätt och konkurrensrätt. Varje delavsnitt inleds med en övergripande presentation av det särskilda temat. Där hänvisas även till rättsfall som inte tagits med i fulltext i boken men som kan vara av intresse för den som undersöker sammanhanget.

Boken fungerar såväl som del av det övergripande paketet Dynamisk immaterialrätt som separat.